• info@pis.gov.np
 • +९७७ ०१-५०१०१३८, ०१-५४२८९७५
English
"निजामती सेवा दिवस २०७८-८२ को नारा : "व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन"

प्रायः सोधिने प्रश्नहरू

तलवी प्रतिवेदन पारितसंग सम्बन्धित

19 Jun, 2021

तलवी प्रतिवेदन कहाँ पारित गरिन्छ ?

काठमाण्डौ उपत्यकाको हकमा निजामती किताबखाना र अन्यको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको को.ले.नि.का. मा ।

तलवी प्रतिवेदन कहिले सम्म पारित गरिसक्नु पर्छ ?

प्रत्येक वर्ष भाद्र मसान्त सम्ममा ।

तलवी प्रतिवेदन पारित गर्न के अनिवार्य चाहिन्छ ?

कर्मचारी संकेत नम्बर अनिवार्य चाहिन्छ ।

तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब खुवाएमा के हुन्छ ?

जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट खुवाएको तलव सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुन्छ ।

तलवी प्रतिवेदन पारित गर्ने दायित्व कसको हो ?

सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको ।

तलवी प्रतिवेदन पारित गर्न आवश्यक कागजात के के हुन् ?

(क) कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित अनुसुची ५ बमोजिमको तलबी प्रतिवेदन फाराम थान – २ ।
(ख) गत आ.ब.को पारित तलबी प्रतिवेदन फाराम थान – १ ।
(ग) सरुवा/बढुवा भै अन्यत्रबाट रमाना लिर्इ आउने कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन फाराम थान-१, सरुवा, बढुवा र रमानापत्र ।
(घ) निजामती किताबखानामा PIS अभिलेख पूर्ण नभएका कर्मचारीहरुको हकमा सरुवा, बढुवा, स्तर वृद्धि रमाना, गयकट्टी र विभागीय कारवाही लगायतका अन्य कागजातहरु ।
(ङ) निजामती किताबखानाबाट स्वीकृत दरबन्दि तेरीज ।
(च) तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यालयको अनुरोध पत्र ।
(छ) यस विभागबाट तलबी प्रतिवेदन पारीत हुन कर्मचारी संकेत नं. अनिवार्य लिएको हुनुपर्ने ।

कस्तो कर्मचारीको तलवी प्रतिवेदन पारितको लागि योग्य हुन्छ ?

निजामती किताबखानाको PIS विवरणमा सरुवा, वढुवा, स्तरवृद्धि, सम्मान जस्ता सबै विवरण अद्यावधिक भएको कार्यरत कर्मचारीको ।

पोस्ट सेयर गर्नुहोस्

सम्पर्क विवरण

 • राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती),
  हरिहरभवन, ललितपुर
 • +९७७ ०१-५०१०१३८, ०१-५४२८९७५
 • +९७७ ०१-५०१०२१७
 • info@pis.gov.np

 • M8H7+VC Lalitpur
 • आइतबार-बिहीबार
  १०:०० बिहान - ५:०० बेलुका
  शुक्रबार
  १०:०० बिहान - ३:०० बेलुका

फलो गर्नुहोस्

शिघ्र सन्देश


गुगल नक्शामा हामीलाई खोज्नुहोस्