• info@pis.gov.np
 • +९७७ ०१-५०१०१३८, ०१-५४२८९७५
English
"निजामती सेवा दिवस २०७८-८२ को नारा : "व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन"

प्रायः सोधिने प्रश्नहरू

सिटरोल फारम दर्तासंग सम्बन्धित

19 Jun, 2021

सिटरोल दर्ता कहिले सम्ममा गर्नुपर्छ ?

स्थायी नियुक्ती भएको ३० दिन भित्र निजामती किताबखानामा दर्ता गर्नुपर्छ ।

सिटरोल दर्ता गर्न चाहिने महत्वपुर्ण कागजात के–के हुन ?

१. कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित सिटरोल ५ प्रति (न्यायाधिसहरु तथा संसद सेवाको लागि २ प्रति),
२. सक्कल स्थायी नियुक्तिपत्र/पदस्थापना पत्र,
३. कार्यालय प्रमुख वा कम्तिमा रा.प.तृतीय स्तर अधिकृत वा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित निम्न कागजातहरुः

 • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,
 • लोक सेवाको सिफारिसपत्र,
 • सपथग्रहण,
 • निरोगिता,
 • पदसँग सम्बन्धित सबै तहका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु,
 • सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त व्यवसायिक प्रमाणपत्र,

४. नागरिकता भन्दा फरक स्थायी ठेगाना सिटरोलमा उल्लेख गरेकोमा बसाई सराई प्रमाणपत्र वा महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र,
५. प्रमाणपत्रहरुमा नाम, थर, ठेगाना र जन्ममिति फरक परेमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिशपत्र,
६. कुनै देशको स्थायी आवासीय अनुमती पत्र (DV/PR) लिए/नलिएको पत्र,
७. शुरु हाजिरी जानकारीपत्र,
८. सिटरोल दर्ता गरिदिने अनुरोधपत्र,
९. म्याद नाघी एक आर्थिक वर्षभन्दा ढिलो सिटरोल दर्ता गर्दा चाहिने थप कागजातहरुः

 • सम्पति विवरण जरीवाना वापत रु.५००० तिरेको सक्कलै बैक भौचर,
 • कार्यालयबाट प्रमाणित निजामती किताबखानाले तयार गरेको सनाखतपत्र,
 • तलब भत्ता रोक्का राखे नराखेको र स्थायी नियुक्तिदेखि हालसम्म सेवा अटुट भएरनभएको खुलेको पत्र,
 • सेवा अवधिभर औषधि उपचार, अध्ययन, असाधारण बिदा लिएरनलिएको जानकारी पत्र,
 • सेवा अवधिभर गयकट्टी, विभागिय कारवाही भए/नभएको विवरण,
 • पदस्थापन, स्तरवृद्धि, सरुवा, बढुवा र अन्य सेवाकालिन कागजातहरु ।
सिटरोलको साथमा कति सेट कागजात आवश्यक पर्छ ?

१ सेट मात्र ।

सिटरोल दर्ता भएको/ नभएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ?

मोवाईल नम्बर उपलब्ध गराइएको खण्डमा संकेत नम्बर सहित SMS आउछ ।

कर्मचारी संकेत नम्बर किन आवश्यक पर्छ ?

(क) स्थायी कर्मचारी भएको अभिलेख ब्यवस्थित तरिकाले राख्न,
(ख) सम्पत्ति विवरण समय मै बुझाउन,
(ग) विमा कर्मचारी सञ्चयकोष कार्ड र अस्पताल सहुलियत कार्ड दर्ता गर्न,
(घ) PIS अभिलेख अद्यावधिक गर्न,
(ङ) औषधी उपचार रकम लिन,
(च) सेवा अवकास पश्चात सुविधा लिन ।

पोस्ट सेयर गर्नुहोस्

सम्पर्क विवरण

 • राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती),
  हरिहरभवन, ललितपुर
 • +९७७ ०१-५०१०१३८, ०१-५४२८९७५
 • +९७७ ०१-५०१०२१७
 • info@pis.gov.np

 • M8H7+VC Lalitpur
 • आइतबार-बिहीबार
  १०:०० बिहान - ५:०० बेलुका
  शुक्रबार
  १०:०० बिहान - ३:०० बेलुका

फलो गर्नुहोस्

शिघ्र सन्देश


गुगल नक्शामा हामीलाई खोज्नुहोस्